Cô vợ ấm áp của hạ thiếu
Tên khác:
Tác giả: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Lượt Xem: 213.282
Đánh giá:
Muốn làm người phụ nữ của tôi thì phải đáp ứng 3 điều kiện: Thích được cưng chiều, thích được yêu thương, thích được chăm sóc. Người phụ nữ của tôi phải đáp ứng đủ 3 điều kiện trên và phải biết suy nghĩ, ý thức! Truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ
Số Chương
Cập nhật
Lượt Xem
4 ngày trước
25.592
8 ngày trước
34.472
11 ngày trước
33.795
13 ngày trước
34.399
15 ngày trước
38.256
20 ngày trước
41.587
25 ngày trước
44.488
21:26 29/02
49.67
16:53 28/02
47.029
11:31 25/02
49.315
12:42 23/02
48.35
20:20 19/02
51.218
19:40 18/02
48.049
18:51 18/02
42.687
18:44 18/02
42.335
18:17 18/02
39.218
18:16 18/02
39.873
17:50 18/02
38.491
17:39 18/02
38.734
17:31 18/02
39.696
17:13 18/02
40.492
16:58 18/02
40.663
21:04 16/02
51.682
11:18 16/02
50.647
21:12 13/02
56.508
20:11 13/02
48.346
19:12 13/02
46.264
18:21 13/02
44.651
18:41 12/02
48.491
11:50 10/02
50.169
15:42 09/02
49.558
19:42 05/02
52.77
11:34 04/02
56.074
20:25 31/01
58.654
09:12 27/01
60.436
11:53 25/01
55.728
12:23 23/01
56.62
19:12 19/01
55.782
15:21 19/01
53.275
13:00 19/01
53.08
20:08 18/01
53.076
17:31 17/01
56.437
11:04 12/01
60.408
18:33 02/01
62.917
30/12/19
66.866
28/12/19
64.14
23/12/19
66.777
22/12/19
65.253
17/12/19
70.838
15/12/19
70.182