Hóa Long Ký
Tên khác:
Tác giả: Đang cập nhật
Tình Trạng: Đang tiến hành
Lượt Xem: 25.935
Đánh giá:
Kiếp trước Cùng Thiên ngàn năm tu luyện, lí dược Long Môn,hóa th, lại tao tính thành Rồng,lại bị tính kế, bị chúng bạn xa lánh, chết không toàn thây. Nay trọng sinh, tuyên thệ hoàn trả gấp trăm lần cho những người phụ hắn, lại phát hiện âm mưu toan tính ngấm ngầm. . . .
Số Chương
Cập nhật
Lượt Xem
22 ngày trước
25.935
22 ngày trước
17.759
22 ngày trước
15.565
22 ngày trước
13.008
22 ngày trước
12.48
22 ngày trước
12.447
22 ngày trước
13.083
17/11/19
49.069
06/11/19
37.797
14/10/19
39.591
14/10/19
29.321
14/10/19
26.045
14/10/19
22.964
14/10/19
22.825
14/10/19
21.813
14/10/19
21.656
14/10/19
22.944
14/10/19
21.035
14/10/19
20.233
14/10/19
20.265
14/10/19
20.585
14/10/19
20.802
14/10/19
20.547
14/10/19
20.935
14/10/19
20.762
14/10/19
20.505
14/10/19
22.173
14/10/19
19.368
14/10/19
18.359
14/10/19
18.283
14/10/19
18.609
14/10/19
18.99
14/10/19
18.541
14/10/19
18.637
14/10/19
18.785
14/10/19
20.435
14/10/19
18.673
14/10/19
19.362
06/07/19
57.849
06/07/19
35.765
06/07/19
35.615
06/07/19
39.75
06/07/19
40.704
06/07/19
44.034
17 ngày trước
3.272
17 ngày trước
3.513
17 ngày trước
3.821
17 ngày trước
5.065
06/07/19
53.15
17 ngày trước
5.791